Secretary of the Party Committee:Li Yang
Deputy Secretary of the Party Committee:Hou Junda

 

President:Li Yang
Vice president:Zhu Congjun
Director:Zhu Congjun, Hou Junda, Li Changxing, Zhang Jian, Xu Jingxin, Shang Zhongmin
Secretary of the Board of Directors:Cen Fengbin

 

General manager:Hou Junda
Vice general manager:Li Changxing, Zhang Jian

 

Chairman of the Supervisory Board:Wang Dongpo
Supervisor of the Supervisory Board:Xu Fei, Zhang Wenzhong, Zhu Xiaojun, Zhang Yali

 

Secretary of Committee for Discipline Inspection, Chairman of the Labor Union:Chen Guoli
Member of Committee for Discipline Inspection:Chen Guoli, Zhu Xiaojun, Xu Mingjun

回到顶部